• Handlovská Energetika s.r.o.

  Viac než sto rokov výroby energie v Handlovej.

  Tradícia modernizovaná ekologickosťou.

  čítať viac...
 • Handlovská Energetika s.r.o.

  Budúcnosť už dávno nie je ružová, je zelená.

  Budúcnosť je biomasa.

  čítať viac...

Zelené uhlieObnoviteľné zdroje energie sa stali vo svete za posledné desaťročia často diskutovanou témou a nádejným riešením znečisťovania životného prostredia. Najznámejšími alternatívami k štandardným zdrojov energie sú pravdepodobne veterná a slnečná energia, no do popredia sa postupne dostáva ďalší zdroj, ktorý je veľmi zaujímavý predovšetkým z hľadiska ekologickosti a efektivity – biomasa.

Biomasa je materiál rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktorý je vhodný na využitie v energetickom priemysle. Často je to najrôznejší odpad vznikajúci ako vedľajší produkt priemyselnej, lesníckej alebo napríklad stavebnej výroby. HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. využíva na výrobu energie jednu zložku drevnej biomasy, konkrétne drevnú štiepku, ktorú získava z odpadu z lesných prác či z rôznych prevádzok, ktoré spracúvajú drevo.

Drevnú štiepku je však možné získavať aj zo špeciálnych druhov drevín pestovaných priamo na tento účel. Najčastejšie to bývajú vŕby, topole, bambusy či eukalypty, ktoré dokážu narásť do potrebných rozmerov za relatívne krátky čas. Koncept plantáží s drevnou biomasou nie je žiadnou novinkou - v USA, Brazílii a Južnej Afrike funguje už niekoľko desaťročí, v Japonsku dokonca niekoľko storočí.

Veľkou výhodou plantáží je možnosť vytvárať ich aj na miestach, ktoré nie sú vhodné pre poľnohospodárske účely, čím sa využívajú oblasti, ktoré by inak nenašli využitie. Pestovanie drevín na týchto plantážach je pomerne nenáročné a efektívne a na jednom hektári je približne každé tri roky možné získať 90 až 100 ton štiepky.

Drevná štiepka je teda skutočne zeleným riešením budúcnosti, a to aj napriek tomu, že pri jej spaľovaní vzniká CO2. Vedecké výskumy totiž dokazujú, že rastliny počas svojho rastu absorbujú veľké množstvo tohto plynu. Vedci dokonca vravia, že množstvo CO2, ktoré vznikne pri spálení stromu je rovnaké, ako množstvo CO2, ktoré tento strom absorbuje počas rastu.