• Handlovská Energetika s.r.o.

  Viac než sto rokov výroby energie v Handlovej.

  Tradícia modernizovaná ekologickosťou.

  čítať viac...
 • Handlovská Energetika s.r.o.

  Budúcnosť už dávno nie je ružová, je zelená.

  Budúcnosť je biomasa.

  čítať viac...

O spoločnosti Handlovská Energetika s.r.o.HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá vznikla v roku 2000, ako riešenie pre obnovu výroby elektrickej energie v Handlovej.

Majoritným vlastníkom spoločnosti sú Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (98 %) a podiel v nej majú aj mesto Handlová (0,8 %) a FABIAN & VAŇKO, s.r.o. (1,2 %). Základné imanie spoločnosti je 269 916 EUR.

Naša spoločnosť nadväzuje na viac ako storočnú tradíciu výroby energie v Handlovej a zabezpečuje výrobu tepla nielen pre bane Cígeľ a Handlová, ale aj pre ubytovacie zariadenie patriace k baniam. Okrem banských úsekov odoberajú od HANDLOVSKEJ ENERGETIKY teplo aj rôzne súkromné firmy, družstvá, bytové domy a obecný úrad Sebedražie.

Modernizácia a ekologickosť

Elektráreň Handlová bola v minulom storočí až do spustenia Elektrárne Nováky najvýznamnejším dodávateľom elektrickej energie na Slovensku. Technické vymoženosti v tých časoch však neboli ani zďaleka na takej úrovni ako dnes, a tak mala výroba v takom rozsahu negatívny vplyv na hornonitriansky región. Keďže elektrárni chýbalo zariadenie na odlučovanie úletového popolčeka, dochádzalo k zamorovaniu ovzdušia a znečisťovaniu životného prostredia. Za posledné desaťročia sa však ochrana životného prostredia, predovšetkým v energetickom priemysle, stala imperatívom, a preto kladie HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, s.r.o. už od svojho vzniku veľký dôraz na ekologickú produkciu energie.

Naša spoločnosť je na Slovensku priekopníkom vo výrobe tepla z biomasy. Spaľujeme drevnú štiepku, ktorú nám dodávajú Štátne lesy SR a miestni spracovatelia dreva, využívame všetok odpad vznikajúci pri výrezoch, výruboch či dokonca záhradkárskych prácach a pomáhame tak výrazne znižovať emisie v regióne.

Vízia

Naším cieľom je postupné rozširovanie výroby tepla a prechod zo spaľovania na splyňovanie drevnej štiepky, aby sme sa etablovali ako producent energie, ktorý buduje na priemyselnej tradícii hornonitrianskeho regiónu a zároveň ponúka najčistejšie a najšetrnejšie riešenia na trhu.