• Handlovská Energetika s.r.o.

  Viac než sto rokov výroby energie v Handlovej.

  Tradícia modernizovaná ekologickosťou.

  čítať viac...
 • Handlovská Energetika s.r.o.

  Budúcnosť už dávno nie je ružová, je zelená.

  Budúcnosť je biomasa.

  čítať viac...

Kontakt


Obchodné meno: HANDLOVSKÁ ENERGETIKA, spol. s r.o.
Sídlo spoločnosti: Štrajková ulica 1
972 51 Handlová

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro,Vložka: 12222/R
IČO: 36 314 439
DIČ: 2020078060
IČ pre DPH: SK 2020078060
Bankové spojenie: VÚB a.s., Prievidza
Číslo účtu: 1429737659/0200

Konatelia:
Ing. Stanislav Gurský, Ing. Peter Lenhart
Tel.: +421 46 5475 322, +421 46 5475 323
Fax: +421 46 5476 823
E-mail: hesro@hesro.sk